Öğrenci Danışmanlığı

Danışman, lisans öğretimi boyunca öğrencinin başarı durumunu ve gelişimini izler. Öğretim programı çerçevesinde öğrencinin alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerle ilgili olarak öğrenciye önerilerde bulunur. Öğrenciyi yönlendirir. Mezuniyeti için gerekli olan zorunlu ve seçmeli dersleri eksiksiz olarak Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde almasını sağlar. Bölümler tarafından müfredatlarda yapılan değişiklikler nedeniyle uygulanan intibaklarda öğrencileri yönlendirir. Alacağı dersleri onaylar. Öğrencinin mesleki uygulamalara yönlendirilmesine katkıda bulunur. Daha iyi çalışmasına ve yetişmesine yönelik olarak öğrencinin karşılaştığı problemlerin çözümünü sağlar ve gerektiğinde ilgili mercilere iletilmesinde yardımcı olur.

D.Ü.Önlisans/Lisans Eğitimi-Öğretimi Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi


Uluslararası Ticaret Bölümü Öğrenci Danışmanları

Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü 1.Sınıf      Dr.Öğr.Üyesi Emel FAİZ

Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü 2.Sınıf      Dr.Öğr.Üyesi Zeynep KARAŞ

Uluslararası Ticaret ve Finansman  Bölümü 3.Sınıf      Dr.Öğr.Üyesi Abdullah Kutalmış YALÇIN

Uluslararası Ticaret ve Finansman  Bölümü 4.Sınıf      Dr.Öğr.Üyesi Murat BAYAT

Uluslararası Ticaret ve Finansman  Bölümü 4.Sınıf(+)  Doç.Dr.İstemi ÇÖMLEKÇİ