Bölüm Başkanı'ndan


Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü'nün Değerli Öğrencileri,

Sözlerime öncelikle hepinize hoş geldiniz dileklerimi ileterek başlamak istiyorum. Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölüm Başkanınız olarak şahsım ve bölümümüzde yer alan bütün öğretim elemanlarımızla birlikte sizlerle yeni bir akademik hayata başlamanın heyecanını yaşıyoruz.

Küreselleşme ile birlikte ülkeler arasındaki sınırlar ortadan kalkmıştır. Sermayenin hızlı dolaşımının sağlanması, işletmeler için dünyanın tek bir pazar haline gelmesine yol açmıştır. Coğrafi pazar artık dünya pazarıdır. İşletmeler büyüklüklerine bağlı kalmaksızın uluslararası pazarlara açılabilmekte, işbirlikleri yapabilmekte ve dünya markaları oluşturabilmektedir.

Uluslararası alanda faaliyet gösteren işletmelerin sayısının artışına bağlı olarak nitelikli, alanında uzman insan kaynağına ihtiyaçları da artmaktadır. Tüm bu gelişmeler göz önünde bulundurularak açılan Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümümüzün amacı, ülkemize uluslararası piyasalarda rekabet edebilme gücü kazandırabilmek ve bu rekabetin sürdürülebilirliğini sağlayabilmek için gerekli olan insan kaynağını temin etmeye çalışmaktır.

Bu amaçla, bölümümüzden mezun olan öğrencilerin alanlarıyla ilgili en üst seviyede bilgi ve beceri ile donanmasını sağlamak hedeflenmektedir. Bölümden mezun olan öğrenciler uluslararası ithalat ve ihracat firmalarında, ticaret ve sanayi odalarında, ihracat birliklerinde, dış ticaret şirketlerinde, yabancı ortaklı üretim ve yatırım şirketlerinde, ulusal ve uluslararası perakende sektöründe, uluslararası marketlerde veya ulaşım ve lojistik firmalarında görev alabileceklerdir. Öte yandan, Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü mezunları işletme ya da ekonomi alanlarındaki teorik donanımları ile akademik hayatta ilerleyebilecekleri gibi Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı, Türkiye'nin Dış temsilcilikleri, Konsolosluk ve Elçiliklerde pazar araştırmacısı ya da Avrupa Birliği ile ilgili projelerde uzman olarak çalışabilirler.

 Aramıza katılmanızdan dolayı gurur duyduğumuzu belirtir, hepinize sağlık, esenlik ve başarılar dilerim.                                                                                                      Doç.Dr. İstemi ÇÖMLEKÇİ

                                                                                            Uluslararası Ticaret ve Finansman

                                                                                                           Bölüm Başkanı