Öğrenci Danışmanlığı

Danışman, lisans öğretimi boyunca öğrencinin başarı durumunu ve gelişimini izler. Öğretim programı çerçevesinde öğrencinin alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerle ilgili olarak öğrenciye önerilerde bulunur. Öğrenciyi yönlendirir. Mezuniyeti için gerekli olan zorunlu ve seçmeli dersleri eksiksiz olarak Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde almasını sağlar. Bölümler tarafından müfredatlarda yapılan değişiklikler nedeniyle uygulanan intibaklarda öğrencileri yönlendirir. Alacağı dersleri onaylar. Öğrencinin mesleki uygulamalara yönlendirilmesine katkıda bulunur. Daha iyi çalışmasına ve yetişmesine yönelik olarak öğrencinin karşılaştığı problemlerin çözümünü sağlar ve gerektiğinde ilgili mercilere iletilmesinde yardımcı olur.

D.Ü.Önlisans/Lisans Eğitimi-Öğretimi Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi

 

Uluslararası Ticaret Bölümü Öğrenci Danışmanları

Uluslararası Ticaret Bölümü 1.Sınıf ⇔ Arş.Gör. Seydi Ahmet Özkaya

Uluslararası Ticaret Bölümü 2.Sınıf ⇔ Arş.Gör. Bilgin Zengin

Uluslararası Ticaret Bölümü 3.Sınıf ⇔ Arş.Gör. Seydi Ahmet Özkaya

Uluslararası Ticaret Bölümü 4.Sınıf ⇔ Arş.Gör. Bilgin Zengin