Staj

Üniversitemiz Senatosunun 26.05.2016 tarih ve 2016/70 sayılı kararı ile Fakültemizin "İsteğe Bağlı Staj Yönergesi" aşağıdaki şekilde kabul edilmiştir.

İŞLETME FAKÜLTESİ İSTEĞE BAĞLI STAJ YÖNERGESİ

 

Staj Süreci Adımlar

Dilekçe

Staj Kabul Belgesi

Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi

Staj Takvimi

Staj Raporu Yazım Klavuzu

Kurum Staj Amiri Degerlendirme Formu